logo_benchmark_rodo

Compara diferents unitats, processos o organitzacions per establir bones pràctiques.

Visualitza els resultats d’un Benchmark

Amb minerva podràs comparar de forma gràfica quines organitzacions, organitzacions o processos participants són les que obtenen millors resultats i visualitzar quin lloc ocupen en el rànking global.

benchmark_02

Analitza i explota de les dades del Benchmark

A banda de visualitzar el rànking i valor dels indicadors, amb minerva podràs analitzar en profunditat les dades de les diverses unitats i processos, creuant els seus resultats i paràmetres mitjançant gràfiques i estadístiques personalitzables.

benchmark_03

Comenta les millors pràctiques amb els participants

Per complementar l’anàlisi de les dades, podràs compartir dubtes i experiències amb tots els participants del Benchmark a través de la pestanya de fòrum.

benchmark_05

Simplifica la recollida i introducció de les dades del benchmark

Amb minerva facilitaràs als participants de les diverses unitats o processos la introducció i recollida periòdica de les dades dels diferents Benchmarks en els que participin.

benchmark_04

Vols més informació del mòdul?

Contacte

Contacta amb nosaltres i respondrem el més aviat possible,